Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

společnosti HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou součástí obchodních podmínek společnosti HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, IČO 25841599, se sídlem Frýdecká 850, 739 61, Třinec, spis. zn. B 2195 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „HCO“ nebo také „Správce“). HCO dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

HCO provozuje webové stránky www.hcocelari.cz a (i) prodává online (dále jen „e-shop“) vstupenky a permanentky na domácí utkání konaná na hokejovém stadionu v Třinci, označeném jako WERK ARENA, na adrese Frýdecká 850, 739 61 Třinec, přičemž administraci prodeje vstupenek zajištuje třetí osoba, (ii) je provozovatelem mobilní aplikace s označením „HC Oceláři Třinec“ (dále jen „aplikace), prostřednictvím které uživatelům umožňuje nákup vstupenek a permanentek a jejich správu.

Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané HCO na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany HCO

HCO může měnit a doplňovat Zásady kdykoli umístěním revidované verze na webových stránkách a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s. Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy Správce na adresu: info@hcotrinec.cz nebo na poštovní adresu: Frýdecká 850, 739 61, Třinec.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

Osobní údaje, které Správce zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pro založení Vašeho uživatelského účtu v aplikaci (dále jen „registrace“), nebo při vyplňování objednávky v e-shopu, vyžaduje Správce poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, příjmení a emailovou adresu. Pro vyřízení Vaší objednávky v rámci e-shopu nebo aplikace může Správce (i u neregistrovaných uživatelů) v závislosti na zvoleném způsobu doručení kromě výše uvedených údajů dále vyžadovat tyto osobní údaje: doručovací adresu a fakturační adresu.

V případě používání webových stránek, a to i bez registrace či uskutečnění objednávky zaznamená Správce Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a odkazy na jiné webové stránky, které jste si na webových stránkách prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Při provozování webových stránek pomáhají Správci tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání Správcem naleznete v Zásadách níže.

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

V případě registrace nebo přijetí objednávky jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

Udělení souhlasu

Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení. O udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás Správce žádá zejména při:

Souhlas udělený Správci se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Správce: info@hcotrinec.cz s uvedením Vašeho jména a příjmení z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány:

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím se Správcem v rámci poskytování služeb na webových stránkách a zajišťujícím marketingové služby. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohly vykonávat svou činnost a jsou povinny při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržovat zásady zpracování osobních údajů stanovené Nařízením. Aktuální seznam třetích osob je k dispozici na vyžádání.

Správce bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

Správce nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo taková povinnost nevyplývá pro Správce ze zákona.

Správce bez Vašeho souhlasu neposkytuje osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky třetím osobám pro účely přímého marketingu.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Uživatelský účet každého uživatele je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. V případě zapomenutého hesla obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj uživatelský účet, kde si zvolí nové heslo.

Správce neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítích. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Správce uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

Cookies a internetové beacons

Aby Vám Správce mohl poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv webových stránek a užívání aplikace. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Správce užívá cookies, aby Vám usnadnil navigaci po webových stránkách nebo v aplikaci. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Správce rovněž ukládá rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.

Na webových stránkách a v aplikaci používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies:

Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů webových stránek nebo aplikace.

Správce může shromažďovat údaje při využití webových stránek a aplikace také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na webových stránkách v souvislosti se službami nabízenými Správcem prostřednictvím webových stránek nebo v e-mailu, který zašle Správce. Ta užívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Správce může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

Datum účinnosti: 28. 8. 2023

HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s.